Tìm kiếm
Tìm kiếm chung
Tác giả
Nhan đề
Chủ đề
Kí hiệu kho
ISBN/ISSN
Tìm kiếm nâng cao
Dành cho bạn đọc
Đăng nhập
Đăng ký tài khoản
Ý kiến đóng góp
Liên kết
Giới thiệu thư viện
Lượt truy cập
free counter

Trung tâm trợ giúp

TÌM TIN

Nhập các từ khóa bạn muốn tìm kiếm. Ví dụ:

 • Khoa học xã hội
 • Văn học
CÁC MẸO TÌM KIẾM
Ký tự đại diện Có thể sử dụng dấu * để thay thế các ký tự phía bên phải Ký tự * cũng có thể đưa vào một chuỗi ký tự tìm kiếm Bạn có thể sử dụng dấu ? để thay thế một ký tự tại bất cứ vị trí nào trong từ
Các ví dụ : environment* polic*, wom?n
Toán tử Boolean Sử dụng "và" hoặc "hoặc" để sử dụng nhiều từ trong bất kỳ trường hoặc thứ tự nào. Sử dụng "và không" để loại bỏ từ.
Ví dụ : Cổ phiếu và trái phiếu
Ví dụ : (alaska hoặc canada) và (học và không làm)
Giới hạn các trường Giới hạn trường là lý do hệ thống chỉ tìm kiếm các trường cụ thể cho từ khóa tìm kiếm.
Gom lại Kết quả của tìm kiếm theo từ khóa thường được gộp lại theo nhóm dựa trên mức độ liên quan. Các tiêu đề liên quan nhất được đưa lên đầu danh sách. Mỗi nhóm có mức độ phù hợp khác nhau và kết quả trong mỗi nhóm được sắp xếp theo thời gian hoặc tiêu đề. Để có kết quả trả lại không gộp theo nhóm, sử dụng toán tử Boolean để tạo ra các thuật toán phức tạp hơn.

Quay lại đầu trang

TÌM KIẾM NÂNG CAO

Nhiều thuật ngữ cùng một lúc

Khi tìm tin bằng nhiều thuật ngữ khác nhau cùng một lúc hệ thống sẽ tự động gán các toán tử Lôgic “và” giữa các thuật ngữ cần tìm (kết qủa là hệ thống sẽ tìm tất cả các biểu ghi có chứa tất cả những thuật ngữ cần tìm); Việc nhập nhiều thuật ngữ tìm cùng một lúc thì hệ thống sẽ tìm các thuật ngữ ấy một cách riêng rẽ ở bất kì vị trí nào trong biểu ghi. Cả hai ví dụ dưới đây đều cho ra cùng một kết quả như nhau.

Các ví dụ

Sử dụng nhiều từ:
khoa học nhân văn
khoa and học and nhân and văn

Tìm theo thuật ngữ chính xác

Để tìm kiếm theo một thuật ngữ chính xác thì phải đưa cụm từ đó vào trong dấu ngoặc kép. Ví dụ:

Các ví dụ

Tìm kiếm theo cụm từ:
"khoa học nhân văn"

Các kí tự đại diện

Dấu * đại diện cho một hoặc nhiều kí tự bất kì đứng sau thuật ngữ tìm. Ví dụ: khi nhập “Đổi mơ*” vào trường tìm theo tên tài liệu thì hệ thống sẽ tìm tất cả các tài liệu có “Đổi mới” ở trong tên tài liệu.

Dấu ? dùng để thay thế 1 kí tự tại vị trí dấu ?.

(Tuy nhiên các trường hợp sử dụng kí tự đại diện này chủ yếu có tác dụng trong việc tìm tin bằng các thuật ngữ tiếng nước ngoài).

Các ví dụ

* Ký tự đại diện:
environment* polic*
comp*

? Ký tự đại diện:
wom?n

Kết hợp các thuật ngữ tìm

Sử dụng các toán tử lôgic để liên kết các thuật ngữ tìm từ các trường khác nhau để kết quả tìm tin chính xác hơn. “and = và” ở giữa hai thuật ngữ thì kết quả tìm là những biểu ghi có chứa cả hai thuật ngữ. “or = hoặc” ở giữa hai thuật ngữ thì kết quả tìm là những biểu ghi có chứa một trong hai thuật ngữ. “not = không” ở giữa hai thuật ngữ thì kết quả tìm là những biểu ghi có chứa thuật ngữ thứ nhất nhưng không có chứa thuật ngữ thứ hai.

Các ví dụ

Kết hợp các thuật ngữ tìm
stocks and bonds
stocks or bonds
stocks and not bonds

Giới hạn các trường tìm

Xác định các thuật ngữ tìm trong các trường cụ thể (có trong danh mục hướng dẫn). Việc giới hạn trường tìm giúp cho hệ thống chỉ các thuật ngữ đã nêu trong các trường được người tìm tin xác định. Đây cũng là một cách chính xác hóa kết quả tìm tin.

Giới hạn các trường và ý nghĩa:

 • Tác giả: Chỉ tìm thuật ngữ xác định trong trường Tác giả
 • Tên tài liệu: Chỉ tìm thuật ngữ xác định trong trường Tên tài liệu
 • Chủ đề: Chỉ tìm thuật ngữ xác định trong trường Chủ đề
 • Phụ chú: Chỉ tìm thuật ngữ xác định trong trường Phụ chú
 • Từ khóa: Chỉ tìm thuật ngữ xác định trong trường Từ khóa
 • Tác giả tập thể: Chỉ tìm thuật ngữ xác định trong trường Tác giả tập thể
 • Nhà xuất bản: Chỉ tìm thuật ngữ xác định trong trường Nhà xuất bản
 • Năm xuất bản: Chỉ tìm thuật ngữ xác định trong trường Năm xuất bản

Kết quả tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm theo từ khóa, chủ đề thường được hệ thống phân loại theo mức độ liên quan đến tài liệu. Các biểu ghi được hệ thống đánh giá là có liên quan đến biểu thức tìm nhiều nhất sẽ được xếp lên đầu danh sách. Cụ thể hệ thống sẽ sắp xếp kết quả tìm được theo mức độ liên quan đến biểu thức tìm theo thứ tự giảm dần. Trong trường hợp cần hiện kết quả tìm tin dưới dạng khác thì cần phải phối hợp các toán tử tìm kiếm phức tạp hơn. Kết quả tìm được có thể được sắp xếp theo các thứ tự sau:

Sắp xếp theo mức độ liên quan đến biểu ghiSắp xếp theo mức độ liên quan tới biểu ghi

Sắp xếp theo thời gianSắp xếp theo thời gian

Sắp xếp theo vần chữ cái tên tài liệuSắp xếp theo vần chữ cái tên tài liệu

Ngoài ra hệ thống cũng cho phép người dùng tin sắp xếp kết quả tìm tin theo các cách sau:

Sắp xếp kết quả tìm tin

Xếp theo tên tài liệuXếp theo tên tài liệu

Xếp theo tên tác giaXếp theo tên tác giả

Xếp theo năm xuất bản (từ nhỏ đến lớn)Xếp theo năm xuất bản (từ nhỏ đến lớn)

Xếp theo năm xuất bản (từ lớn đến nhỏXếp theo năm xuất bản (từ lớn đến nhỏ)

Xếp theo kí hiệu phân loạXếp theo kí hiệu phân loại

Xếp theo loại hình tài liệuXếp theo loại hình tài liệu

Quay lại đầu trang

Lưu kết quả tìm tin

Trường hợp người tìm tin quan tâm đến các tác giả hoặc lĩnh vực mà mình thường xuyên tìm kiếm tra cứu thông tin trên trang OPAC của thư viện thì người tìm tin có thể lưu lại kết quả tìm kiếm thông tin trên hệ thống bằng cách bấm vào phím… Hệ thống sẽ lưu lại kết quả tìm kiếm và trong những lần tìm tin sau người tìm tin có thể tìm thấy những tài liệu mới về tác giả hoặc lĩnh vực mình quan tâm nhanh hơn.

Cách làm:

 1. Đăng nhập vào hệ thống Millenium bằng mật khẩu được cấp.
 2. Bấm vào phím “Tìm tin mới”.
 3. Tìm kiếm theo tác giả hoặc lĩnh vực mà mình quan tâm hoặc sử dụng chức năng “Tìm kiếm nâng cao” để giới hạn lệnh tìm tin theo loại hình tài liệu, ngôn ngữ của tài liệu, nhà xuất bản …
 4. Khi kết quả tìm kiếm hiện trên màn hình thì bấm vào ô “Lưu kết quả tìm ưa thích”
 5. Khi truy cập vào Millenium lần kế tiếp theo mật khẩu đã có, người tìm tin có thể bấm vào nút “Tìm kiếm ưa thích” để xem kết quả tìm đã lưu.
 6. Người tìm tin có thể nhận được thông tin về các tài liệu mới liên quan đến các tác giả hoặc lĩnh vực mà mình quan tâm từ thư viện. Chỉ cần bấm vào nút “Đánh dấu gửi email”, nhưng với điều kiện người tìm tin là bạn đọc của thư viện và đã đăng kí địa chỉ email của mình với thư viện.

Quay lại đầu trang

Gia hạn thời gian mượn tài liệu

Bạn đọc có thẻ thư viện có thể gia hạn thời gian mượn tài liệu trực tuyến đối với các tài liệu mình đang mượn, trừ trường hợp tài liệu mà bạn đọc đang mượn đã có người khác đặt mượn hoặc là tài liệu có liên quan đến việc bạn đọc nợ tiền phạt.

Cách làm:

 1. Đăng nhập vào hệ thống Millenium bằng Tên và Mật khẩu được cấp.
 2. Nếu trang màn hình hiện tại không phải trang có nút “Tài liệu cần phải trả” thì bạn đọc phải chọn chức năng liên kết với “Tài liệu đang mượn” để xem danh mục các tài liệu mà mình đang mượn.
 3. Lựa chon các tài liệu cần gia hạn bằng cách bấm vào hộp trong côt “Gia hạn mượn” sau đó bấm vào nút “Gia hạn các tài liệu đã chọn”. Nếu bạn muốn gia hạn tất cả các tài liệu mình đang mượn thì chỉ cần bấm vào nút “Gia hạn tất cả”.
 4. Trường hợp bạn không thể gia hạn mượn được sẽ có dòng thông báo hiển thị trên màn hình. Nếu gia hạn thành công thì ngày hết hạn mượn tiếp theo sẽ hiển thị trong cột “Trạng thái”. Bạn đọc cần nhớ là phải luôn luôn kiểm tra cột “Trạng thái” để kiểm tra việc gia hạn mượn có được thực hiện hay không.

Quay lại đầu trang

Phí phải trả

Bạn đọc nợ tiền thư viện có thể thanh toán trực tuyến các khoản nợ dưới …. đồng, bằng cách sử dụng thẻ Visa hoặc Mastercard.

Hướng dẫn cách thanh toán:

 1. Đăng nhập vào hệ thống Millenium bằng Tên và Mật khẩu được cấp.
 2. Chọn số tiền phải trả và hóa đơn tương ứng.
 3. Chọn chức năng “Thanh toán trực tuyến”.
 4. Chọn khoản tiền muốn thanh toán, điền đầy đủ các thông tin liên quan và bấm “Submit”
 5. Một trang xác nhận các công việc bạn vừa thực hiện sẽ hiện ra. Bạn đọc có thể in biên nhận tại thời điểm này hoặc bấm nút OK. Nếu bạn đã đăng kí địa chỉ email với thư viện, giấy biên nhận sẽ được gửi cho bạn vào địa chỉ email.

Quay lại đầu trang

Tìm kiếm thông minh

Tìm kiếm thông minh được thực hiện trong tất cả các cơ sở dữ liệu của thư viện, các trang web và thư mục do thư viện xác định vào việc tìm các bài toàn văn, tóm tắt, ảnh, sách và các nguồn tài nguyên thông tin khác. Tìm kiếm thông minh sẽ thực hiện lệnh tìm trong các nguồn tài nguyên (loại hình cơ sở dữ liệu hoặc loại hình tài liệu) thông tin mà người tìm tin lựa chọn. Việc tìm kiếm sẽ được thực hiện trong từng nguồn tài nguyên thông tin. Tìm kiếm thông minh sẽ chỉ tìm kiếm trong các nguồn tài nguyên thông tin mà người tìm tin đã xác định – sau đó người tìm tin có thể xem kết quả tìm để biết được nguồn tài nguyên nào liên quan nhiều nhất với nhu cầu tìm của mình. Tìm kiếm thông minh sẽ rất đắc dụng trong trường hợp người tìm tin muốn có một cái nhìn trực quan về các nguồn tài nguyên thông tin của thư viện và qua đó tự định hướng đến những nguồn tin mà người tìm tin cho là phù hợp nhất với mình.

Các cách Tìm kiếm thông minh

Theo mặc định, Tìm kiếm thông minh thực hiện một phép tìm tin đơn giản trên các nguồn tài nguyên mà thư viện đã chọn sẵn. Người tìm tin có thể lựa chọn tìm kiếm trên các nhóm tài nguyên khác nhau hoặc trên một tài nguyên mà mình có nhu cầu tìm.

Cách tìm tin đơn giản nhất là nhập biểu thức cần tìm vào vị trí mà hệ thống yêu cầu còn các chức năng khác để nguyên như hệ thống đã định sẵn (VD tìm theo từ hoặc thuật ngữ tìm) và kết quả tìm sẽ hiện trên màn hình tuần tự theo từng nguồn tài nguyên thông tin của thư viện (VD được sắp xếp theo mức độ liên quan hoặc thời gian xuất bản). Người tìm tin có thể xem kết quả tìm theo từng loại hình cơ sở dữ liệu một cách rất đơn giản là bấm vào bảng ghi các loại hình cơ sở dữ liệu rồi bấm lại lệnh tìm hoặc tìm trên tất cả các loại hình cơ sở dữ liệu.

Tìm kiếm thông minh cho phép người tìm tin có thể phối hợp tới 3 thuật ngữ tìm tin khác nhau từ các trường tìm đã được xác định bằng cách sử dụng toán tử lôgic (Boolean) để kết quả tìm tin được ngắn gọn và chính xác hơn.

Phối hợp các thuật ngữ tìm bằng các toán tử lôgic (Boolean) “and” hoặc “or”, “not” ở phía bên phải bảng tìm kiếm nâng cao. Người tìm tin còn có thể giới hạn thêm phạm vi lệnh tìm qua các chức năng bổ sung ở bên dưới (như giới hạn phạm vi loại hình, ngôn ngữ tài liệu, năm xuất bản, nhà xuất bản).

Tìm kiếm thông minh sẽ thực hiện lệnh tìm theo đúng biểu thức tìm (thuật ngữ tim) mà nguời tìm tin đã nhập vào. Vì thế đối với những trường hợp chưa biết chắc một hay nhiều kí tự trong thuật ngữ tìm người tìm tin có thể sử dụng các kí tự thay thế như * hoặc ?.

Lưu ý: Vì kí tự thay thế sẽ được hệ thống sử dụng trong việc tìm tin từ cơ sở dữ liệu này sang cơ sở dữ liệu khác nên kết quả tìm có thể cho ra cả những tài liệu trong các nguồn tài nguyên mà người tìm tin không yêu cầu.

Quay lại đầu trang

Các sự kiện và Chương trình hoạt động của thư viện

Đăng ký chương trình cho phép bạn đọc xem được các chương trình có tại thư viện. Bạn đọc có thể xem được chương trình dưới dạng 1 cuốn lịch hay trang hiển thị. Đăng ký chương trình là một công cụ hữu ích giúp bạn làm quen với các chương trình dành cho cộng đồng có tại thư viện và bạn có thể đăng ký để tham dự.

Chương trình đăng kí cho phép bạn đọc xem thông tin về các Chương trình hoạt động của thư viện. Bạn đọc có thể xem chi tiết lịch các chương trình hoạt động của thư viện. Chương trình đăng kí là công cụ hữu hiệu nhất giúp cho bạn đọc gần gũi hơn với thư viện.

Quay lại đầu trang